Registrering

När du anländer till Clarion Hotel & Congress i Malmö hänvisas du till de ytor som är avsatta för vår konferens. Där hälsar vi dig välkommen och du inleder tisdagen med fika och registrering mellan kl. 08.30 och 09-30. Därefter är vår AGC-reception bemannad under lunch- och fikapauser.

Behöver du förvara ditt bagage under konferensdagen? Alla deltagare har tillgång till ett låst bagagerum för förvaring av bagage och dylikt under konferensen. Prata med våra värdar i registreringen så guidar de dig rätt.

ArcGIS & GEOSECMA

Användarkonferens 2023

Varmt välkommen till AGC23 – äntligen är det dags!

Nu blir det två fullspäckade dagar där den smarta kommunen står i fokus! Våra smarta kunder kommer dela med sig av en mängd goda exempel och tillämpningar på vad smart kommun innebär inom samhällsbyggnad, gaturummet, VA och GIS-samordning.

Det blir också premiärvisning av stora produktnyheter blandat med föreläsningar kring best practice och inspiration på hur du och din organisation bäst nyttjar vår egenutvecklade lösning, GEOSECMA for ArcGIS, tillsammans med grundteknologin i ArcGIS-plattformen. Nu kör vi!

Registrering

När du anländer till Clarion Hotel & Congress i Malmö hänvisas du till de ytor som är avsatta för vår konferens. Där hälsar vi dig välkommen och du inleder tisdagen med fika och registrering mellan kl. 08.30 och 09-30. Därefter är vår AGC-reception bemannad under lunch- och fikapauser.

Behöver du förvara ditt bagage under konferensdagen? Alla deltagare har tillgång till ett låst bagagerum för förvaring av bagage och dylikt under konferensen. Prata med våra värdar i registreringen så guidar de dig rätt.


Agenda

Klicka på respektive dag för att se agendan. Du kan även klicka på respektive föreläsning och läsa om dess innehåll samt presentatör.

08.30-09.30

Välkomstfika och konferensregistrering

Torget
09.30-11.20

Gemensam inledning – S-GROUP Solutions och inbjudna gästtalare

HIGH LIVE 1, plan 2
11.30-12.00

Framtidsspaning – Digital samhällsbyggnad

LIVE 1

Framtidsspaning – GIS-samordning

LIVE 2

Framtidsspaning – Förvalta den smarta kommunen

LIVE 4+5

Framtidsspaning – Smart VA

LIVE 3
12.00-13.00

Lunch och utställning på torget

13.00–13.30

Digital samhällsbyggnad: Roadmap och produktnyheter GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 1

System & Integration: Roadmap och produktnyheter GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 2

Digitala gaturummet: Roadmap och produktnyheter GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 4+5

Smart VA: Roadmap och produktnyheter GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 3
13.35–14.05

Boverket om Digital Översiktsplanering

LIVE 1

Kundcase Arvika: Sömlöst arbete mellan Topocad och GEOSECMA Karta

LIVE 2

Ny e-tjänst för GEOSECMA Grävtillstånd

LIVE 4+5

Analyser inom VA-verksamheten: Så gör du

LIVE 3

ArcGIS-plattformen som en del av den smarta kommunen

LIVE 6+7
14.10–14.40

ArcGIS Urban – Nyheter och analysmöjligheter

LIVE 1

Nya GEOSECMA Fastighet

LIVE 2

Trädinventering 3.0 med möjlighet att presentera data i 3D

LIVE 4+5

Kundcase Alingsås: Integration med vattenmätare och andra sensorer med FME

LIVE 3

Nyheter i ArcGIS Online

LIVE 6+7
14.40–15.10

Fika och utställning på torget

15.10–15.40

Vad är BIM och hur kan det användas i samhällsbyggnads-processen?

LIVE 1

IoT och ArcGIS GeoEvent Server

LIVE 2

Invasiva växtarter – från inventering till bekämpning och uppföljning

LIVE 4+5

Resan till nya GEOSECMA VA - tillsammans med VA-kunder

LIVE 3

Nyheter i ArcGIS Enterprise

LIVE 6+7
15.45–16.15

Nya GEOSECMA Karta

LIVE 1

Rasterdata – hantering och analys

LIVE 2

Restliv och beläggningsplanering i gaturummet med GEOSECMA

LIVE 4+5

Kundcase Roslagsvatten: Handläggning i vardagen med GEOSECMA – Ledningskollen/ledningsägare

LIVE 3

Tips för administratören – My Esri & Portaladministration

LIVE 6+7
17.00–18.00

Årsmöte för GEOSECMA Användarförening

18.30–

FEST! Mingeldrink, middag, show/underhållning, DJ och dans

08.10–08.40

ArcGIS Urban – visualisering i CityEngine och spelmotorer

LIVE 1

Uppnå målen i Agenda 2030 med smarta analyser i GEOSECMA

LIVE 2

Kundcase Uppsala: Så används GEOSECMA Park och grönyta för värdefulla analyser och planering

LIVE 4+5

Svenskt Vattens publikationer P113, P116 och P122 i vår nya GEOSECMA-lösning för VA-verksamhet

LIVE 3

Genomgång i ArcGIS Monitor

LIVE 6+7
08.45–09.15

Kundcase Vadstena: Detaljplaneprocessen – erfarenheter och framtida utmaningar

LIVE 1

IT på djupet kring säkerhet och och tjänstehantering i GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 2

Biologisk mångfald och växtinventering med GEOSECMA

LIVE 4+5

Kundcase: Västerviks erfarenheter som pionjärkommun att investera i GEOSECMA VA Förnyelseplanering

LIVE 3

Så migrerar du från StoryMap Classic till ArcGIS StoryMaps

LIVE 6+7
09.20–09.50

Best practice detaljplaner – maximera nyttan med GEOSECMA Fysisk planering

LIVE 1

Digital helhetslösning för kommunal tomtbokning

LIVE 2

Drift och underhåll GEOSECMA Gata – digitala arbetsflöden från inrapportering till uppföljning

LIVE 4+5

Strategisk förnyelse av VA-nät med GEOSECMA

LIVE 3

Nyheter i ArcGIS Dashboards och ArcGIS StoryMaps

LIVE 6+7
09.50-10.20

Fika och utställning på torget

10.20–10.50

Värdet av GEOSECMA Fysisk planering: planbestämmelsedatabas för analys och visualisering

LIVE 1

Nya GEOSECMA Karta - repetition av föreläsning

LIVE 2

Best practice vägnätshantering - GEOSECMA LVDB

LIVE 4+5

Svenskt Vatten om säkerhet och digitalisering av VA-branschen

LIVE 3

ArcGIS Experience Builder – vad är det och vad händer med ArcGIS Web AppBuilder?

LIVE 6+7
10.55–11.25

Kundcase: Arvikas arbete med att digitalisera detaljplaner

LIVE 1

Kundcase Herrljunga och Vårgårda: Kommunsamverkan – strategier och fördelar

LIVE 2

Kundcase: Gröna värden i digital samhällsplanering hos Region Gotland

LIVE 4+5

VA-nät i 3D, vad krävs?

LIVE 3

ArcGIS Hub/Sites - ett verktyg för att hjälpa användare hitta rätt i Portalen

LIVE 6+7
11.30–12.00

Nya GEOSECMA Fastighet - repetition av föreläsning

LIVE 1

Kundcase: Effektiv samordning för ökad trygghet i Karlskrona

LIVE 2

Kundcase: Jönköpings digitala grönstrukturplan, ekosystemtjänster och sociotoper

LIVE 4+5

Våra rekommendationer – Så förbereder din VA-organisation sig bäst för nya GEOSECMA VA

LIVE 3

Framtidsspaning - AI, VR, AR

LIVE 6+7
12.00–13.00

Lunch och utställning på torget

13.00–13.30

Kundcase: Kontinuerlig digital översiktsplanering i Kävlinge

LIVE 1

ArcGIS Enterprise – prestanda och arkitekturrekommendation

LIVE 2

GEOSECMA Belysning och Vägmärke: Mobil fältinventering

LIVE 4+5

Så arbetar du mobilt inom VA-verksamheten

LIVE 3

Nyheter i ArcGIS Pro

LIVE 6+7
13.35–14.05

Kundcase: Hudiksvalls erfarenheter av GEOSECMA Karta och tjänstebaserat datautbyte kring BAL.

LIVE 1

3D i kommunala arbetsflöden

LIVE 2

Mängd- och kostnadsberäkningar för kontrollerad skötsel av parkobjekt och skötselytor i GEOSECMA

LIVE 4+5

VA-dokumentation i obruten kedja i nya GEOSECMA VA

LIVE 3

Avancerad konfiguration av ArcGIS Dashboard genom Arcade

LIVE 6+7
14.10–14.40

Kundcase: Så arbetar Eskilstuna med stereokartering

LIVE 1

Best practice – hantering av metadata

LIVE 2

Best practice lokala trafikföreskrifter – optimera din användning av GEOSECMA Trafik

LIVE 4+5

Unika möjligheter med nya GEOSECMA VA Drift och Underhåll

LIVE 3

Nå ut med dina analysverktyg på webben

LIVE 6+7
14.40–15.00

Snabbfika och förflyttning mellan salar – ta med din påse med lite energipåfyllning till avslutningsföreläsningen

15.00–16.00

Humorföreläsning med komikern Anders Jansson på temat "Min Hjärna är Dum i Huvudet"

08.30-09.30

Välkomstfika och konferensregistrering

Torget
09.30-11.20

Gemensam inledning – S-GROUP Solutions och inbjudna gästtalare

HIGH LIVE 1, plan 2
Spår 1
Spår 2
Spår 3
Spår 4
Spår 5
11.30-12.00

Framtidsspaning – Digital samhällsbyggnad

LIVE 1

Framtidsspaning – GIS-samordning

LIVE 2

Framtidsspaning – Förvalta den smarta kommunen

LIVE 4+5

Framtidsspaning – Smart VA

LIVE 3

12.00-13.00

Lunch och utställning på torget

13.00–13.30

Digital samhällsbyggnad: Roadmap och produktnyheter GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 1

System & Integration: Roadmap och produktnyheter GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 2

Digitala gaturummet: Roadmap och produktnyheter GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 4+5

Smart VA: Roadmap och produktnyheter GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 3

13.35–14.05

Boverket om Digital Översiktsplanering

LIVE 1

Kundcase Arvika: Sömlöst arbete mellan Topocad och GEOSECMA Karta

LIVE 2

Ny e-tjänst för GEOSECMA Grävtillstånd

LIVE 4+5

Analyser inom VA-verksamheten: Så gör du

LIVE 3

ArcGIS-plattformen som en del av den smarta kommunen

LIVE 6+7
14.10–14.40

ArcGIS Urban – Nyheter och analysmöjligheter

LIVE 1

Nya GEOSECMA Fastighet

LIVE 2

Trädinventering 3.0 med möjlighet att presentera data i 3D

LIVE 4+5

Kundcase Alingsås: Integration med vattenmätare och andra sensorer med FME

LIVE 3

Nyheter i ArcGIS Online

LIVE 6+7
14.40–15.10

Fika och utställning på torget

15.10–15.40

Vad är BIM och hur kan det användas i samhällsbyggnads-processen?

LIVE 1

IoT och ArcGIS GeoEvent Server

LIVE 2

Invasiva växtarter – från inventering till bekämpning och uppföljning

LIVE 4+5

Resan till nya GEOSECMA VA - tillsammans med VA-kunder

LIVE 3

Nyheter i ArcGIS Enterprise

LIVE 6+7
15.45–16.15

Nya GEOSECMA Karta

LIVE 1

Rasterdata – hantering och analys

LIVE 2

Restliv och beläggningsplanering i gaturummet med GEOSECMA

LIVE 4+5

Kundcase Roslagsvatten: Handläggning i vardagen med GEOSECMA – Ledningskollen/ledningsägare

LIVE 3

Tips för administratören – My Esri & Portaladministration

LIVE 6+7
17.00–18.00

Årsmöte för GEOSECMA Användarförening

LIVE 1
18.30–

FEST! Mingeldrink, middag, show/underhållning, DJ och dans

Spår 1
Spår 2
Spår 3
Spår 4
Spår 5
08.10–08.40

ArcGIS Urban – visualisering i CityEngine och spelmotorer

LIVE 1

Uppnå målen i Agenda 2030 med smarta analyser i GEOSECMA

LIVE 2

Kundcase Uppsala: Så används GEOSECMA Park och grönyta för värdefulla analyser och planering

LIVE 4+5

Svenskt Vattens publikationer P113, P116 och P122 i vår nya GEOSECMA-lösning för VA-verksamhet

LIVE 3

Genomgång i ArcGIS Monitor

LIVE 6+7
08.45–09.15

Kundcase Vadstena: Detaljplaneprocessen – erfarenheter och framtida utmaningar

LIVE 1

IT på djupet kring säkerhet och och tjänstehantering i GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 2

Biologisk mångfald och växtinventering med GEOSECMA

LIVE 4+5

Kundcase: Västerviks erfarenheter som pionjärkommun att investera i GEOSECMA VA Förnyelseplanering

LIVE 3

Så migrerar du från StoryMap Classic till ArcGIS StoryMaps

LIVE 6+7
09.20–09.50

Best practice detaljplaner – maximera nyttan med GEOSECMA Fysisk planering

LIVE 1

Digital helhetslösning för kommunal tomtbokning

LIVE 2

Drift och underhåll GEOSECMA Gata – digitala arbetsflöden från inrapportering till uppföljning

LIVE 4+5

Strategisk förnyelse av VA-nät med GEOSECMA

LIVE 3

Nyheter i ArcGIS Dashboards och ArcGIS StoryMaps

LIVE 6+7
09.50-10.20

Fika och utställning på torget

10.20–10.50

Värdet av GEOSECMA Fysisk planering: planbestämmelsedatabas för analys och visualisering

LIVE 1

Nya GEOSECMA Karta - repetition av föreläsning

LIVE 2

Best practice vägnätshantering - GEOSECMA LVDB

LIVE 4+5

Svenskt Vatten om säkerhet och digitalisering av VA-branschen

LIVE 3

ArcGIS Experience Builder – vad är det och vad händer med ArcGIS Web AppBuilder?

LIVE 6+7
10.55–11.25

Kundcase: Arvikas arbete med att digitalisera detaljplaner

LIVE 1

Kundcase Herrljunga och Vårgårda: Kommunsamverkan – strategier och fördelar

LIVE 2

Kundcase: Gröna värden i digital samhällsplanering hos Region Gotland

LIVE 4+5

VA-nät i 3D, vad krävs?

LIVE 3

ArcGIS Hub/Sites - ett verktyg för att hjälpa användare hitta rätt i Portalen

LIVE 6+7
11.30–12.00

Nya GEOSECMA Fastighet - repetition av föreläsning

LIVE 1

Kundcase: Effektiv samordning för ökad trygghet i Karlskrona

LIVE 2

Kundcase: Jönköpings digitala grönstrukturplan, ekosystemtjänster och sociotoper

LIVE 4+5

Våra rekommendationer – Så förbereder din VA-organisation sig bäst för nya GEOSECMA VA

LIVE 3

Framtidsspaning - AI, VR, AR

LIVE 6+7
12.00–13.00

Lunch och utställning på torget

13.00–13.30

Kundcase: Kontinuerlig digital översiktsplanering i Kävlinge

LIVE 1

ArcGIS Enterprise – prestanda och arkitekturrekommendation

LIVE 2

GEOSECMA Belysning och Vägmärke: Mobil fältinventering

LIVE 4+5

Så arbetar du mobilt inom VA-verksamheten

LIVE 3

Nyheter i ArcGIS Pro

LIVE 6+7
13.35–14.05

Kundcase: Hudiksvalls erfarenheter av GEOSECMA Karta och tjänstebaserat datautbyte kring BAL.

LIVE 1

3D i kommunala arbetsflöden

LIVE 2

Mängd- och kostnadsberäkningar för kontrollerad skötsel av parkobjekt och skötselytor i GEOSECMA

LIVE 4+5

VA-dokumentation i obruten kedja i nya GEOSECMA VA

LIVE 3

Avancerad konfiguration av ArcGIS Dashboard genom Arcade

LIVE 6+7
14.10–14.40

Kundcase: Så arbetar Eskilstuna med stereokartering

LIVE 1

Best practice – hantering av metadata

LIVE 2

Best practice lokala trafikföreskrifter – optimera din användning av GEOSECMA Trafik

LIVE 4+5

Unika möjligheter med nya GEOSECMA VA Drift och Underhåll

LIVE 3

Nå ut med dina analysverktyg på webben

LIVE 6+7
14.40–15.00

Snabbfika och förflyttning mellan salar – ta med din påse med lite energipåfyllning till avslutningsföreläsningen

15.00–16.00

Humorföreläsning med komikern Anders Jansson på temat "Min Hjärna är Dum i Huvudet"

HIGH LIVE, plan 2

Lunch och fika

Våra lunch- och fikastunder serveras i anslutning till Konferenstorget där du också hittar vår utställning. Tidpunkterna för lunch och fika hittar du i konferensprogrammet.

Festkväll

Vi träffas kl. 18.30 utanför lokal ”High Live 1” där vi minglar tillsammans och bjuds på något gott att dricka. Kl. 19.00 öppnas dörrarna in till lokalen och vi sätter oss till bords och kommer under kvällen att få avsmaka en välsmakande trerätters meny. Framför allt ska vi ha roligt tillsammans! Det kommer bli underhållning, musik och senare framåt kvällen öppnar vi baren och dansgolvet. Så glöm inte bekväma skor!

Avslutning med Anders Jansson

Vi vill avrunda AGC23 på ett hejdundrande sätt och fylla på dina energinivåer ordentligt innan vi skiljs åt. Därför samlas vi för en fantastisk avslutning med den folkkäre komikern Anders Jansson. Så boka inte din hemresa förrän efter kl. 16.00!

Besök Konferenstorget

På Konferenstorget – vår utställning på AGC23 – får du träffa våra produktchefer och verksamhetsspecialister inom just ditt område. Här hittar du även Esri Sverige, GEOSECMA Användarförening och Ramboll.

Möt supporten – i lokal LIVE 8!

Under hela konferensen finns vårt härliga supportgäng på plats i LIVE 8, där de ger live-support. Vill du hälsa och få ett ansikte på våra supporthandläggare? Titta förbi – de blir jätteglada över att träffa dig som användare personligen!

Hitta på konferensen

Utvärdering

Hur var AGC23? Det är otroligt värdefullt för oss att få ta del av ditt intryck av konferensen! Dina svar gör att vi kan anordna en ännu bättre konferens nästa gång.

Du fyller enkelt i vår enkät genom att klicka på länken nedan. Några dagar efter konferensen kommer du sedan få ett mejl av oss med tillgång till konferensens alla presentationer.