ArcGIS & GEOSECMA

Användarkonferens 2023

Mötesplatsen för Sveriges kommuner och VA-bolag

Varmt välkommen till AGC23 – det mest fokuserade kommunala eventet för dig som jobbar med samhällsbyggnad, VA, gaturummet och geodata.

Varför heter vår konferens "ArcGIS & GEOSECMA"? Jo, vår egenutvecklade lösning, GEOSECMA for ArcGIS, bygger på grundteknologin i ArcGIS-plattformen. Därför vill vi under AGC-konferensen visa såväl inspirationsexempel kring hur GEOSECMA for ArcGIS stödjer de olika verksamhetsflödena inom samhällsbyggnad, VA och Gaturummet som visa vilken otrolig kapacitet som ArcGIS erbjuder.

Smarta kommunen! Det är den röda tråden genom hela vår konferens och du kommer få se inspirerande och verkliga exempel på hur en datadriven digital tvilling skapar unika möjligheter inom alla verksamhetsområden.

7 anledningar till att delta

1
Intensiv kompetensutveckling i ditt verksamhetsområde – det mesta du behöver veta under två dagar!
2
Nätverka och knyt kontakter på Sveriges mest fokuserade kommunevent.
3
Utbildning i best practice och arbetsflöden kopplat till GEOSECMA och ArcGIS.
4
Kunskap om trender, roadmaps och produktnyheter för GEOSECMA for ArcGIS samt omvärldsförändringar.
5
Inspiration, nya idéer och även vägledning i hur du omsätter dem praktiskt i dina arbetsprocesser.
6
Presentation av nya förväntningar och regler från myndigheter och branschorganisationer.
7
Möjlighet att visa upp din kommuns lyckade exempel och dela dina erfarenheter med andra.

Smarta kommunen – tema för AGC23

Du får se hur den smarta kommunen kan nyttja digitalisering och ny teknik för att skapa värde för såväl den egna organisationen som för dess invånare. Vi kommer visa hur GEOSECMA och underliggande ArcGIS-plattform skapar förutsättningarna för en händelsestyrd datadriven digital tvilling som kan uppdateras och utvecklas i samma takt som den fysiska miljön.

Du får se konkreta exempel inom samhällsplanering, VA, gaturummet och geodata kring hur den smarta kommunen möjliggör att:

 • förstå hur den befintliga kommunen ser ut och fungerar idag
 • styra funktioner i kommunen utifrån det som händer i realtid
 • förutse och planera simulerade framtida funktioner och händelser
 • skapa förutsättningar att uppnå Agenda 2030

Agenda

Klicka på respektive dag för att se agendan. Du kan även klicka på respektive föreläsning och läsa om dess innehåll samt presentatör.

08.30-09.30

Välkomstfika och konferensregistrering

Torget
09.30-11.20

Gemensam inledning – S-GROUP Solutions och inbjudna gästtalare

HIGH LIVE 1, plan 2
11.30-12.00

Framtidsspaning – Digital samhällsbyggnad

LIVE 1

Framtidsspaning – GIS-samordning

LIVE 2

Framtidsspaning – Förvalta den smarta kommunen

LIVE 4+5

Framtidsspaning – Smart VA

LIVE 6+7
12.00-13.00

Lunch och utställning på torget

13.00–13.30

Digital samhällsbyggnad: Roadmap och produktnyheter GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 1

System & Integration: Roadmap och produktnyheter GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 2

Digitala gaturummet: Roadmap och produktnyheter GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 4+5

Smart VA: Roadmap och produktnyheter GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 6+7
13.35–14.05

Boverket om Digital Översiktsplanering

LIVE 1

Kundcase Arvika: Sömlöst arbete mellan Topocad och GEOSECMA Karta

LIVE 2

Ny e-tjänst för GEOSECMA Grävtillstånd

LIVE 4+5

Analyser inom VA-verksamheten: Så gör du

LIVE 6+7

ArcGIS-plattformen som en del av den smarta kommunen

LIVE 3
14.10–14.40

ArcGIS Urban – Nyheter och analysmöjligheter

LIVE 1

Nya GEOSECMA Fastighet

LIVE 2

Trädinventering 3.0 med möjlighet att presentera data i 3D

LIVE 4+5

Kundcase Alingsås: Integration med vattenmätare och andra sensorer med FME

LIVE 6+7

Nyheter i ArcGIS Online

LIVE 3
14.40–15.10

Fika och utställning på torget

15.10–15.40

Vad är BIM och hur kan det användas i samhällsbyggnads-processen?

LIVE 1

Kundcase: IoT och ArcGIS GeoEvent Server

LIVE 2

Invasiva växtarter – från inventering till bekämpning och uppföljning

LIVE 4+5

Strategisk förnyelse av VA-nät med GEOSECMA

LIVE 6+7

Nyheter i ArcGIS Enterprise

LIVE 3
15.45–16.15

Kundcase: Ajourhållning av primärkarta direkt i fält

LIVE 1

Rasterdata – hantering och analys

LIVE 2

Restliv och beläggningsplanering i gaturummet med GEOSECMA

LIVE 4+5

Kundcase Roslagsvatten: Handläggning i vardagen med GEOSECMA – Ledningskollen/ ledningsägare

LIVE 6+7

Tips för administratören – My Esri & Portaladministration

LIVE 3
17.00–18.00

Årsmöte för GEOSECMA Användarförening

18.30–

FEST! Mingeldrink, middag, show/underhållning, DJ och dans

08.10–08.40

ArcGIS Urban – visualisering i CityEngine och spelmotorer

LIVE 1

Uppnå målen i Agenda 2030 med smarta analyser i GEOSECMA

LIVE 2

Kundcase Uppsala: Så används GEOSECMA Park och grönyta för värdefulla analyser och planering

LIVE 4+5

Svenskt Vattens publikationer P113, P116 och P122 i nya GEOSECMA VA

LIVE 6+7

Genomgång i ArcGIS Monitor

LIVE 3
08.45–09.15

Kundcase Vadstena: Detaljplaneprocessen – erfarenheter och framtida utmaningar

LIVE 1

IT på djupet kring säkerhet och och tjänstehantering i GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 2

Biologisk mångfald och växtinventering med GEOSECMA

LIVE 4+5

Kundcase: Västerviks erfarenheter som pionjärkommun att investera i GEOSECMA VA Förnyelseplanering

LIVE 6+7

Så migrerar du från StoryMap Classic till ArcGIS StoryMaps

LIVE 3
09.20–09.50

Best practice detaljplaner – maximera nyttan med GEOSECMA Fysisk planering

LIVE 1

Digital helhetslösning för kommunal tomtbokning

LIVE 2

Drift och underhåll GEOSECMA Gata – digitala arbetsflöden från inrapportering till uppföljning

LIVE 4+5

Resan till nya GEOSECMA VA - tillsammans med VA-kunder

LIVE 6+7

Nyheter i ArcGIS Dashboards och ArcGIS StoryMaps

LIVE 3
09.50-10.20

Fika och utställning på torget

10.20–10.50

Värdet av GEOSECMA Fysisk planering: planbestämmelsedatabas för analys och visualisering

LIVE 1

Best practice GEOSECMA Karta – grundkartans betydelse i samhällsbyggnadsprocessen

LIVE 2

Kundcase: Mer information om pass inom kort

LIVE 4+5

Svenskt Vatten om säkerhet och digitalisering av VA-branschen

LIVE 6+7

ArcGIS Experience Builder – vad är det och vad händer med ArcGIS Web AppBuilder?

LIVE 3
10.55–11.25

Kundcase: Arvikas arbete med att digitalisera detaljplaner

LIVE 1

Kundcase Herrljunga och Vårgårda: Kommunsamverkan – strategier och fördelar

LIVE 2

Kundcase: Gröna värden i digital samhällsplanering hos Region Gotland

LIVE 4+5

VA-nät i 3D, vad krävs?

LIVE 6+7

ArcGIS Hub/Sites - ett verktyg för att hjälpa användare hitta rätt i Portalen

LIVE 3
11.30–12.00

Kundcase: Samhällsplanering i 3D

LIVE 1

Kundcase: Effektiv samordning för ökad trygghet i Karlskrona

LIVE 2

Kundcase: Jönköpings digitala grönstrukturplan, ekosystemtjänster och sociotoper

LIVE 4+5

Våra rekommendationer – Så förbereder din VA-organisation sig bäst för nya GEOSECMA VA

HIGH 1

Framtidsspaning - AI, VR, AR

LIVE 3
12.00–13.00

Lunch och utställning på torget

13.00–13.30

Kundcase: Kontinuerlig digital översiktsplanering i Kävlinge

LIVE 1

ArcGIS Enterprise – prestanda och arkitekturrekommendation

LIVE 2

GEOSECMA Belysning och Vägmärke: Mobil fältinventering

LIVE 4+5

Så arbetar du mobilt inom VA-verksamheten

LIVE 6+7

Nyheter i ArcGIS Pro

LIVE 3
13.35–14.05

Kundcase: Hudiksvalls erfarenheter av GEOSECMA Karta och tjänstebaserat datautbyte kring BAL.

LIVE 1

3D i kommunala arbetsflöden

LIVE 2

Mängd- och kostnadsberäkningar för kontrollerad skötsel av parkobjekt och skötselytor i GEOSECMA

LIVE 4+5

VA-dokumentation i obruten kedja i nya GEOSECMA VA

LIVE 6+7

Avancerad konfiguration av ArcGIS Dashboard genom Arcade

LIVE 3
14.10–14.40

Kundcase: Så arbetar Eskilstuna med stereokartering

LIVE 1

Best practice – hantering av metadata

LIVE 2

Best practice lokala trafikföreskrifter – optimera din användning av GEOSECMA Trafik

LIVE 4+5

Unika möjligheter med nya GEOSECMA VA Drift och Underhåll

LIVE 6+7

Nå ut med dina analysverktyg på webben

LIVE 3
14.40–15.00

Snabbfika och förflyttning mellan salar – ta med din påse med frukt/tilltugg till avslutningsföreläsningen

15.00–16.00

Humorföreläsning med komikern Anders Jansson på temat "Min Hjärna är Dum i Huvudet"

08.30-09.30

Välkomstfika och konferensregistrering

Torget
09.30-11.20

Gemensam inledning – S-GROUP Solutions och inbjudna gästtalare

HIGH LIVE 1, plan 2
Spår 1
Spår 2
Spår 3
Spår 4
Spår 5
11.30-12.00

Framtidsspaning – Digital samhällsbyggnad

LIVE 1

Framtidsspaning – GIS-samordning

LIVE 2

Framtidsspaning – Förvalta den smarta kommunen

LIVE 4+5

Framtidsspaning – Smart VA

LIVE 6+7

12.00-13.00

Lunch och utställning på torget

13.00–13.30

Digital samhällsbyggnad: Roadmap och produktnyheter GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 1

System & Integration: Roadmap och produktnyheter GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 2

Digitala gaturummet: Roadmap och produktnyheter GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 4+5

Smart VA: Roadmap och produktnyheter GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 6+7

13.35–14.05

Boverket om Digital Översiktsplanering

LIVE 1

Kundcase Arvika: Sömlöst arbete mellan Topocad och GEOSECMA Karta

LIVE 2

Ny e-tjänst för GEOSECMA Grävtillstånd

LIVE 4+5

Analyser inom VA-verksamheten: Så gör du

LIVE 6+7

ArcGIS-plattformen som en del av den smarta kommunen

LIVE 3
14.10–14.40

ArcGIS Urban – Nyheter och analysmöjligheter

LIVE 1

Nya GEOSECMA Fastighet

LIVE 2

Trädinventering 3.0 med möjlighet att presentera data i 3D

LIVE 4+5

Kundcase Alingsås: Integration med vattenmätare och andra sensorer med FME

LIVE 6+7

Nyheter i ArcGIS Online

LIVE 3
14.40–15.10

Fika och utställning på torget

15.10–15.40

Vad är BIM och hur kan det användas i samhällsbyggnads-processen?

LIVE 1

Kundcase: IoT och ArcGIS GeoEvent Server

LIVE 2

Invasiva växtarter – från inventering till bekämpning och uppföljning

LIVE 4+5

Strategisk förnyelse av VA-nät med GEOSECMA

LIVE 6+7

Nyheter i ArcGIS Enterprise

LIVE 3
15.45–16.15

Kundcase: Ajourhållning av primärkarta direkt i fält

LIVE 1

Rasterdata – hantering och analys

LIVE 2

Restliv och beläggningsplanering i gaturummet med GEOSECMA

LIVE 4+5

Kundcase Roslagsvatten: Handläggning i vardagen med GEOSECMA – Ledningskollen/ ledningsägare

LIVE 6+7

Tips för administratören – My Esri & Portaladministration

LIVE 3
17.00–18.00

Årsmöte för GEOSECMA Användarförening

LIVE 1
18.30–

FEST! Mingeldrink, middag, show/underhållning, DJ och dans

Spår 1
Spår 2
Spår 3
Spår 4
Spår 5
08.10–08.40

ArcGIS Urban – visualisering i CityEngine och spelmotorer

LIVE 1

Uppnå målen i Agenda 2030 med smarta analyser i GEOSECMA

LIVE 2

Kundcase Uppsala: Så används GEOSECMA Park och grönyta för värdefulla analyser och planering

LIVE 4+5

Svenskt Vattens publikationer P113, P116 och P122 i nya GEOSECMA VA

LIVE 6+7

Genomgång i ArcGIS Monitor

LIVE 3
08.45–09.15

Kundcase Vadstena: Detaljplaneprocessen – erfarenheter och framtida utmaningar

LIVE 1

IT på djupet kring säkerhet och och tjänstehantering i GEOSECMA for ArcGIS

LIVE 2

Biologisk mångfald och växtinventering med GEOSECMA

LIVE 4+5

Kundcase: Västerviks erfarenheter som pionjärkommun att investera i GEOSECMA VA Förnyelseplanering

LIVE 6+7

Så migrerar du från StoryMap Classic till ArcGIS StoryMaps

LIVE 3
09.20–09.50

Best practice detaljplaner – maximera nyttan med GEOSECMA Fysisk planering

LIVE 1

Digital helhetslösning för kommunal tomtbokning

LIVE 2

Drift och underhåll GEOSECMA Gata – digitala arbetsflöden från inrapportering till uppföljning

LIVE 4+5

Resan till nya GEOSECMA VA - tillsammans med VA-kunder

LIVE 6+7

Nyheter i ArcGIS Dashboards och ArcGIS StoryMaps

LIVE 3
09.50-10.20

Fika och utställning på torget

10.20–10.50

Värdet av GEOSECMA Fysisk planering: planbestämmelsedatabas för analys och visualisering

LIVE 1

Best practice GEOSECMA Karta – grundkartans betydelse i samhällsbyggnadsprocessen

LIVE 2

Kundcase: Mer information om pass inom kort

LIVE 4+5

Svenskt Vatten om säkerhet och digitalisering av VA-branschen

LIVE 6+7

ArcGIS Experience Builder – vad är det och vad händer med ArcGIS Web AppBuilder?

LIVE 3
10.55–11.25

Kundcase: Arvikas arbete med att digitalisera detaljplaner

LIVE 1

Kundcase Herrljunga och Vårgårda: Kommunsamverkan – strategier och fördelar

LIVE 2

Kundcase: Gröna värden i digital samhällsplanering hos Region Gotland

LIVE 4+5

VA-nät i 3D, vad krävs?

LIVE 6+7

ArcGIS Hub/Sites - ett verktyg för att hjälpa användare hitta rätt i Portalen

LIVE 3
11.30–12.00

Kundcase: Samhällsplanering i 3D

LIVE 1

Kundcase: Effektiv samordning för ökad trygghet i Karlskrona

LIVE 2

Kundcase: Jönköpings digitala grönstrukturplan, ekosystemtjänster och sociotoper

LIVE 4+5

Våra rekommendationer – Så förbereder din VA-organisation sig bäst för nya GEOSECMA VA

LIVE 6+7

Framtidsspaning - AI, VR, AR

LIVE 3
12.00–13.00

Lunch och utställning på torget

13.00–13.30

Kundcase: Kontinuerlig digital översiktsplanering i Kävlinge

LIVE 1

ArcGIS Enterprise – prestanda och arkitekturrekommendation

LIVE 2

GEOSECMA Belysning och Vägmärke: Mobil fältinventering

LIVE 4+5

Så arbetar du mobilt inom VA-verksamheten

LIVE 6+7

Nyheter i ArcGIS Pro

LIVE 3
13.35–14.05

Kundcase: Hudiksvalls erfarenheter av GEOSECMA Karta och tjänstebaserat datautbyte kring BAL.

LIVE 1

3D i kommunala arbetsflöden

LIVE 2

Mängd- och kostnadsberäkningar för kontrollerad skötsel av parkobjekt och skötselytor i GEOSECMA

LIVE 4+5

VA-dokumentation i obruten kedja i nya GEOSECMA VA

LIVE 6+7

Avancerad konfiguration av ArcGIS Dashboard genom Arcade

LIVE 3
14.10–14.40

Kundcase: Så arbetar Eskilstuna med stereokartering

LIVE 1

Best practice – hantering av metadata

LIVE 2

Best practice lokala trafikföreskrifter – optimera din användning av GEOSECMA Trafik

LIVE 4+5

Unika möjligheter med nya GEOSECMA VA Drift och Underhåll

LIVE 6+7

Nå ut med dina analysverktyg på webben

LIVE 3
14.40–15.00

Snabbfika och förflyttning mellan salar – ta med din påse med frukt/tilltugg till avslutningsföreläsningen

15.00–16.00

Humorföreläsning med komikern Anders Jansson på temat "Min Hjärna är Dum i Huvudet"

HIGH LIVE, plan 2

Fokusområden

Digital samhällsbyggnad

Vad innebär den smarta kommunen för dig som arbetar inom samhällsbyggnad? Hur ser krav och förväntningar ut från myndigheter, medarbetare och allmänhet?

Och på vilket sätt kan GEOSECMA for ArcGIS användas för digitalisering som skapar värde för såväl kommun som medborgare?

Nyfiken på produktnyheter? Vi kan redan nu avslöja att vi kommer premiärvisa vår helt nya GEOSECMA Karta!

Smart VA

Nu är det äntligen dags! På AGC23 blir det premiärvisning för nya GEOSECMA för VA – Sveriges enda system rustat för nutida och framtida behov. Du får se våra nya moduler GEOSECMA VA samt GEOSECMA VA Drift och Underhåll!

Du får se varför nya GEOSECMA VA är ett framtidssäkert och hållbart IT-stöd för VA. Vi visar dess unika bas i en nätverksmodell som möjliggör smarta vatten- och avloppsnät helt i 3D och en digital och uppkopplad VA-verksamhet. Vår nya VA-lösning stödjer D/U, mobilt fältstöd och med marknadens mest moderna och användarvänliga gränssnitt för dokumentation, planering, analys samt presentation.

Digitala Gaturummet

Jobbar du inom gaturummet eller med grönstruktur? Är du intresserad av hur det smarta gaturummet skapas och förvaltas? Vill du öka dina kunskaper i hur digitaliserade verksamhetsdata och smartare arbetsflöden skapar fördelar för verksamhet, entreprenör och invånare?

GIS-samordning

Kom till AGC23 och se GEOSECMA och ArcGIS förmågor som kommunövergripande GIS-plattform. Vi visar en rad exempel på varför, och hur, GIS-plattformen är den snabbaste vägen till att uppnå den smarta kommunen. Tips - missa inte premiärvisningen av vår helt nya GEOSECMA Fastighet!

ArcGIS – teknikfokus

Vi visar senaste produktnyheterna i plattform och ArcGIS-appar. ArcGIS och dess möjligheter utvecklas i snabb takt, så det gäller att hänga med. Utmaningen ligger förstås i att förstå hur du kan omsätta alla dessa möjligheter i er kommunala verksamhet.

Gemensam inledning

Första konferensdagen samlas alla deltagare för en gemensam session innan vi väljer föreläsningar efter eget intresse. Du kommer då att möta inspirerande gästtalare från såväl Sverige som amerikanska Esri Inc som hjälper oss att lyfta blicken.

Vilka utmaningar väntar kommuner sett från myndighetshorisonten? Möt Malin Klintborg från Lantmäteriet som nyligen utsågs till "Årets Samhällsbyggare" för sitt arbete med att leda digitaliseringen av myndigheternas processer vid planering och byggande.

Du får även ta del av hur Esri Inc jobbar med konceptet ”Den smarta staden” - presenterat av Brooks Patrick från amerikanska Esri Inc.

Det kommer bli mer än så, men det håller vi på ett litet tag till.

Festkväll, underhållning & dans!

Första konferensdagen avslutar vi med en gemensam festkväll. Självklart kommer det att serveras en härlig trerätters meny som kittlar smaklökarna. Men vi ska inte bara äta och dricka gott. Framför allt ska vi ha riktigt roligt tillsammans!

Det kommer bli underhållning, musik och en riktig ”klackarna-i-taket-stämning”! För vi vill fira att vi äntligen möts igen. Efter mat och showunderhållnig så dukar vi undan borden, tänder discolamporna, välkomnar DJ:n och öppnar upp baren. Så ta med dansskorna och förbered dig på en fartfylld partykväll!

Avslutning med Anders Jansson

Och innan vi skiljs åt på eftermiddagen den 25 januari så samlar vi återigen samtliga konferensgäster. Efter två dagar är du förhoppningsvis fylld av nya idéer från inspirerande föreläsningar och möten med nya människor. Då är det inte så konstigt att man kanske börjar känna sig lite trött och kika på tidtabellen för hemresan. Därför vill vi avsluta AGC23 på ett hejdundrande sätt och fylla på dina energinivåer ordentligt. Så boka inte din hemresa förrän efter kl. 16.00!

”Min Hjärna är Dum i Huvudet”

Vi har bjudit in den folkkära komikern, Anders Jansson, som kommer och bjuder oss på en fantastisk inspirationsföreläsning. Temat är en humoristisk djupdykning in i kroppens mest fantastiska organ – hjärnan. Så om du satt och småsov under biologilektionen i skolan så får du nu en ny chans att förstå varför vi skrattar rakt ut när någon trillar omkull, hur det kommer sig att vissa människor är rädda för ost och vad det är som gör att vi människor är så lätta att hjärntvätta. Som vanligt när Anders Jansson tar sig an ett ämne så gör han det med hög igenkänning och många skratt.

Konferenstorget – vill du ställa ut?

Parallellt med konferensen arrangerar vi en utställning på Konferenstorget. Utställningsytan ligger direkt i anslutning till konferensrummen och det är också här som alla konferensdeltagare minglar i pauser och äter fika samt lunch.

Så här säger våra tidigare utställare:

"Ett fint sätt att nätverka och få dela med oss av vårt arbete!"

"Superkul att visa upp digitaliseringsprojekt som vi är stolta över och har jobbat med länge – förhoppningsvis inspirerade vi andra kommuner."

Konferenstorget är med andra ord den perfekta platsen för dig och din organisation att visa upp er verksamhet inom kommunal samhällsbyggnad, VA, gaturummet eller GIS och knyta kontakter.

Kontakta oss så återkommer vi med mer information!

Bokade utställare

 • Esri Sverige
 • GEOSECMA Användarförening
 • Ramböll RST (Road Survey Technology)
 • S-GROUP Solutions och GEOSECMA for ArcGIS fyra verksamhetsområden (Samhällsbyggnad, VA, Gaturummet och GIS)

Nyhet – Workshops i ArcGIS Urban!

På efterfrågan av våra kunder lanserar vi en nyhet under AGC23! Under båda konferensdagarna erbjuder vi en workshop (1 h) parallellt med det ordinarie konferensprogrammet på temat ArcGIS Urban.

Det innebär att du ges möjlighet att, under vår guidning, testa möjligheterna med det webbaserade modelleringsverktyget för fysisk planering för att skapa en digital stadsmodell och samarbetsplattform i 3D – från översiktsplan till detaljplan och slutligen bebyggd miljö. Varje workshop leds gemensamt av våra verksamhetsspecialister inom digital samhällsbyggnad: Lovisa Ståhl samt Max Nilsson.

Först till kvarn…

Workshop 24/1: kl. 15.10-16.10 (lokal Live 10).

Workshop 25/1: kl. 13.40-14.40 (lokal Live 10).

Det finns begränsat antal platser för vår workshop - det innebär att du måste anmäla ditt intresse. Vi återkommer till alla er som anmäler intresse i god tid före konferensen.

Ange i anmälan vilken av dagarna du föredrar.

Anmäl ditt intresse här

Möt supporten – i lokal Live8!

Under hela konferensen finns vårt härliga supportgäng på plats och ger live-support. De hjälper dig att lösa användarfrågor och bistår gärna med goda råd.

Vill du bara hälsa och få ett ansikte på våra supporthandläggare? Varmt välkommen – de blir jätteglada över att träffa dig som användare personligen!

Ta del av vårt förmånliga erbjudande!

 • 2-dagars konferens kostar 6 995 kr/person. I det ingår även fika och lunch båda dagarna samt trerätters middag, fest och underhållning den första kvällen.
 • Om du endast kan delta ena dagen är kostnaden 4 500 kr/per person. I det priset ingår fika och lunch.

Kompetensutveckla flera verksamheter inom Smarta kommunen!

 • Vi vill uppmuntra och ekonomiskt underlätta för alla era verksamheter att kunna ta del av hur den smarta kommunen kan uppnås inom samhällsplanering, VA, gaturummet och GIS/geodata.
 • Därför erbjuder vi: Anmäl 5 personer från din organisation – betala endast för 4!
 • Erbjudandet gäller endast för anmälan till 2-dagars konferens.
 • Med tanke på att vi fakturerar löpande ser vi gärna att era 5 deltagare anmäler sig i anslutning till varandra.

Boka våra experter!

Har din organisation specifika frågor som ni vill passa på att diskutera med oss under AGC23? Vi erbjuder möjligheten att ”boka expert”! Det innebär att du får möjlighet att i avskild miljö diskutera just din/er fråga med lämplig expert från S-GROUP Solutions eller Esri Sverige. Ni kanske har verksamhetsspecifika frågor inom kart- och planförsörjning, VA, gaturummet eller GIS/geodata? Alternativt har ni produktspecifika frågor kring GEOSECMAs verksamhetsmoduler eller underliggande ArcGIS-plattform eller funderingar kring specifika områden, som exempelvis 3D, drönare, rasteranalys eller IoT.

Beskriv din frågeställning i anmälningsformuläret, eller genom att maila oss på info@sgroup-solutions.se, så återkommer vi med lämplig expert samt förslag på tid.

Hotell – vi rekommenderar

Du bokar och betalar själv eventuell övernattning på valfritt hotell. Vi rekommenderar Clarion Hotel Malmö Live där konferensen hålls.

Det finns ett begränsat antal rum reserverade för konferensdeltagare på AGC23. Bokning görs via mejl till hotellet via book@clarionlive.se eller 040-20 75 00 (välj alternativ 3 – paketbokning). Uppge vilka nätter som logi önskas, därefter bekräftas din bokning via mejl av hotellet. Glöm inte att uppge bokningskod: GR045072. Hotellets bokningsregler med denna bokningskod innebär att rum kan avbokas kostnadsfritt senast 7 dagar före ankomst. En avgift på 50 kr tillkommer som administrationsavgift per hotellbokning.

ANMÄLAN

Vad roligt att du vill delta på AGC23! Vi ser fram emot att träffa dig!

Varma hälsningar – all personal på S-GROUP Solutions